• Số lần xem kể từ ngày 2-9-2010:

    • 407,679 lần
  • Advertisements

Bài 34 : Mật Tông Tịnh Độ song tu, vừa giải nghiệp bệnh vừa tu giải thoát.

Hồi chiều hôm nay tại Toronto. Thầy đã kêu gọi một số anh chị em làm chứng nghiệm, đã được ấn chứng ân điển của chư Phật…Em cũng trong số đó và cách đây 2 tuần lễ em cũng đã được Ấn chứng…Và đã email cho thầy, trong thư thầy dặn phải trì NBC 10000 biến .Lúc đầu em chỉ khẩn cầu chư Phật chữa bệnh và gia trì nội lực cho em, hôm nay cũng vậy, em cũng khấn nguyện như thế và đươc ơn trên chữa bệnh cho cúi ngửa và 2 chân từ đầu gối trở xuống đến mắt cá xương bên trong bẻ kêu rôm rốp thật là huyền diệu không thể nghĩ bàn, và làm cho các người khác càng tăng tín tâm .Về nhà em tiếp tục trì chú và vừa hoàn mãn…Vậy bước kế tiếp xin thầy hoan hỷ chỉ dẫn và phải làm gì nữa ! Em từ trước đến giờ là cư sĩ tại gia phụng Phật, tuy có hiểu ít nhiều về mật tông nhưng chưa dám thực hành…Vì em biết muốn thực hành phải có thầy hướng dẫn không thể tự ý học được, vì không dễ dàng như tu Tịnh độ. Vậy mong thầy hoan hỷ chỉ giáo thêm .Rất cám ơn thầy.

T.T.LMG

Trả lời :

Nhiều Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ mong cầu giải thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A-Di-Đà, có hai trưòng hợp mình thường thấy :

a-Tu rốt ráo nhất tâm bất loạn lúc lâm chung phải nhờ đến bạn đạo hộ niệm hồng danh Đức A-Di-Đà-Phật, mình mới có cơ hội được giải thoát, ít nhất cũng mong cầu vãng sanh được vào hạ phẩm hạ sanh, trong 9 phẩm bậc của cõi Tây Phương Cực Lạc

b-Còn khi chưa hấp hối, thì tu Tịnh độ không thể tinh tấn nhất tâm bất loạn được vì thân bệnh đau nhức, nên tu hành bị gián đoạn. Nếu muốn được vững tu trên con đường giải thoát thì phải nhờ đến pháp môn Mật Tông, xin cầu ơn trên giải nghiệp bệnh và để xin tu học đạo, giống như học ở trường Đại Học Sư Phạm, có nhiều khoa để chọn lựa, trong đó cũng có khóa học của Đức Phật A-Di-Đà, nên trong thời gian tu tập, mình được chữa bệnh, vừa được thấy Phật A-Di-Đà, vừa được học đạo, ngay khi còn sống cũng đã có tên trong hạ phẩm hạ sanh, và theo thời gian tu học được tiến hóa lên lớp dần dần, khi nhắm mắt lìa đời được chư vị dẫn độ linh căn về thẳng về Tây Phương Cực Lạc.

Trong Pháp Môn Tịnh Độ cũng giảng, niệm danh hiệu A-Di-Đà-Phật hay trì niệm Ngũ-Bộ-Chú đến chỗ nhất tâm bất loạn sẽ được giải thoát lúc lâm chung, đều thấy Phật A-Di-Đà và thánh chúng đến rước, đó là mình tu cho mình. Ngược lại, mình phổ biến hướng dẫn phương pháp này cho người khác biết để họ cũng được tiến bộ như mình thì mình có thêm công đức hơn.

Chữa bệnh bằng y học không hướng dẫn bệnh nhân hướng về tâm linh được nên kém có hiệu qủa, cho nên cũng cần phải hướng dẫn họ cầu tha lực của ơn trên tiếp tay, giúp cho bệnh nhân biết tin tưởng có thế giớI tâm linh để quay về niềm tin tôn giáo của mình, biết làm lành lánh dữ, để cho nền tảng căn bản của gia đình có đạo đức hơn giúp cho xã hội trở nên lành mạnh tốt đẹp hơn.

Thân

doducngoc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: