• Số lần xem kể từ ngày 2-9-2010:

    • 407,678 lần
  • Advertisements

Bài 60 : Đang thực hành chữa bệnh giúp người theo pp. KCYĐ, được ơn trên chữa bệnh và giúp tăng thêm thần lực.

Kính thầy Ngọc,

Đã học nghê`của thầy trên mạng hơn hai năm nay mà chưa ra mắt thầy mong thầy thứ lổi. Xin thầy nhận được làm học trò thầy là mừng rồi. Cũng như thầy nóì chúng ta có duyên thầy trò thì chúng ta đến với nhau.

Trò tên Phạm h Phương tuỗi qúi mùi (nặng nghiệp) 68 và đang ở Washington State. Nghành học cao sâu, qua 2 năm trò tạm hiểu ngũ hành và bát cương, thôi thì thì biết tới đâu giúp đời tới đó, đó cũng là tôn chỉ của thầy và cũng là tâm nguyện của trò. Hôm nay viết thư nầy xin hỏi thầy có phải trò được ấn chứng của ơn trên không? Ngày 12 tháng 4 trò cầu nguyện xin ơn trên chỉ dạy học đạo và chữa bệnh cao áp huyết, lổ tai ù và bệnh cảm mấy tuần nay chưa hết. Trò đã được hướng dẫn lúc đầu quay chậm sau quay nhanh, phòng có bàn thờ chật, vậy mà chư vị đã đưa ra ngoài chỗ trống (đang nhắm mắt) ngày đầu dạy ít. Ngày 13 dạy nhiều hơn, lúc sau cùng quay cực nhanh với sức thường tay không quay nhanh như vậy. Sau khi ngưng thì trò có hỏi phải chư vị đang trị bệnh cho con không? Thì chư vị cho biết đúng. Hỏi có bao nhiêu vị, cho biết là 6 vị. Hôm nay ngày 14 tháng 4, sau khi cầu nguyện người cong hẳn về sau và bắt đầu quay, lúc đầu chậm, sau thi người xoay vòng tay thì quay nhanh vô cùng, lần đầu té xuống nền, chóng mặt vì quay qúa nhanh. Nghỉ một lúc, trò cầu nguyện tiếp, hỏi chư vị có còn dạy tiếp không? Chư vị cho biết còn. Một lúc sau người bắt đầu quay và tay thì quay thật nhanh, khi người chạm vào tủ thì ngừng lại. Con cúi xuống tạ ơn, thì đầu bắt cúi 4 lần? Không dám cầu nguyện nữa vào viết thư cho thầy đây. Tâm trạng trò thật sung sướng, tin mình đã đi đúng đường.

Cám ơn thầy đã hướng dẫn chư huynh đệ cùng tu học, cùng thăng tiến và để giúp đời. Một lần nữa cám ơn thầy. Kính chúc thầy và gia đình cùng chư vị huynh đệ thân tâm thường lạc.

Học trò thầy,

Phạm h. Phương

Advertisements
%d bloggers like this: