• Số lần xem kể từ ngày 2-9-2010:

    • 407,679 lần
  • Advertisements

Phim Phật giáo – Tịnh Độ Tam Kinh Nhất Luận

A Di Đà Phật,

Con xin kính mời quý Thầy, Sư Cô và Phật tử liên hữu, xin bỏ một chút thời gian xem phim Phật giáo, rất hay và hữu ích.

Phật Thuyết A Di Đà Kinh

Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ

Luận Kinh Vô Lượng Thọ – Bài Kệ Nguyện Vãng Sanh

Con, Thường Lạc

Advertisements
%d bloggers like this: