• Số lần xem kể từ ngày 2-9-2010:

    • 407,679 lần
  • Advertisements

Chương Trình Diệu Âm Hoằng Pháp

Mời qúy vị xem Chưong Trình Diệu Âm Hoằng Pháp

http://phapam.chuahoangphap.com.vn/#Play,11647,Diệu  – Phần 1

http://phapam.chuahoangphap.com.vn/#Play,11649,Diệu  – Phần 2

http://phapam.chuahoangphap.com.vn/#Play,11650,Diệu  – Phần 3

Advertisements
%d bloggers like this: