• Số lần xem kể từ ngày 2-9-2010:

    • 410,637 lần
  • Advertisements

VIDEO

CẦU ƠN TRÊN
http://www.youtube.com/my_playlists?p=02600997611FEBED

Ơn trên khai mở luân xa cho Trinh Tu 12Sep10
http://www.youtube.com/watch?v=iFNp4cXzsNo

Hướng dẫn cầu ơn trên chữa bệnh nan y 29Aug10
http://www.youtube.com/watch?v=iK9t76GyNaY

Ấn chứng sau 2 tuần được điểm đạo của đạo hữu Trịnh Tư
http://www.youtube.com/watch?v=rhpGonf6iwk

Cảm tưởng của những bệnh nhân sau khi tập cầu nguyện Buddha 29Aug10
http://www.youtube.com/watch?v=B41buqKwp_Y

Cầu ơn trên giải nghiệp bệnh cảm tưởng của học viên và bệnh nhân
http://www.youtube.com/watch?v=oC1rwLb_5uY

Học viên cầu ơn trên giải nghiệp bệnh bằng tha lực 15Aug10
http://www.youtube.com/watch?v=m3T-Vt6L0-Y

Hướng dẫn cầu ơn trên chữa bệnh và dạy đạo 10Oct10
http://www.youtube.com/watch?v=Gds4P6wOezU

Advertisements
%d bloggers like this: